Транспорт

"Гайдов 2014" ЕООД


е транспортна фирма, специализирана в международни автомобилни превози и логистика на територията на Европейския съюз.


Ние осъществяваме ежедневни двупосочни превози между София и пристанището в град Солун, Република Гърция.


Разполагаме с 12 собствени товарни автомобили - DAF и Scania, с товароносимост до 25 тона, както и специализирани триосни влекачи за по-тежки товари. При необходимост можем да наемем и други автомобили, съобразени с Вашите нужди. Нашият автомобилен парк отговаря на всички изисквания на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), както и стандартите за опазване на околната среда EURO 5 и 6.

Ежедневни курсове

София — Солун

06.09.2018, 07:00    383 km

Солун — София

07.09.2018, 11:00    383 km