Митнически услуги

"Гайдов 2014" ЕООД


Ще уреди за Вас всички митнически формалности (внос, износ, транзит) в България и Република Гърция.

В нашите услуги са включени още:

  • адаптиране на транспортните документи към изискванията по акредитив
  • претоварни операции от един вид транспорт на друг, директно или през склад
  • контейнеризация и деконтейнеризация на товарите в товарно/разтоварно пристанище
  • съгласуване на превозите на опасни или извънгабаритни товари и оформяне на необходимите транспортни документи
  • организация на автомобилен, жп, воден или комбиниран транспорт на контейнерите от/до пристанищата
  • проследяване движението на контейнерите или групажните пратки и подаване редовна информация до товародателя